სამედიცინო ლაბორატორია                                            
                           Medical Laboratory                                 mlab.ge / 0322 180 280 
 
კოდიCodeჰემატოლოგიაHematologyფასიGEL   
1სისხლის საერთო ანალიზი CBC18   
2ედსიESR5   
3სისხლის საერთო ანალიზი +ედსიCBC+ESR18   
4სისხლის ჯგუფის და რეზუსფაქტორიBlod Type/Rh18   
       
კოდიCodeშარდის ანალიზიUrinanalysisფასიGEL   
5შარდის საერთო ანალიზიUrinanalysis15   
6შარდის მიკროსკოპული გამოკვლევაUrine Microscopy15   
724სთ-იან შარდში ცილის განსაზღვრა 15   
824სთ-იან შარდში გლუკოზის განსაზღვრა 15   
       
კოდიCodeკოაგულაცია CoagulationფასიGEL   
9სრული კოაგულოგრამაFool Coagulation15   
10პროთრომბინის ინდექსი,პროთრომბინის დრო,საერთაშორისო ნორმალიზებული თანაფარდობაProfil(PT,INR,PI)30   
11პროთრომბინის დროPT(sec)    
12საერთაშორისო ნორმალიზებული თანაფარდობაINR    
13აქტივირებული პარციალური თრომბოპლასტინის დროAPTT6   
14თრომბინის დროTT6   
15ფიბრინოგენის კონცეტრაციაFibrinogen6   
16D დიმერი D-DIMER25   
         
კოდიCodeსისხლის ბიოქიმიაBlood ChemistryფასიGEL   
17ალანინამინოტრანსფერაზა ALT/GTP12   
18ასპარტატამინოტრანსფერაზაAST/GOT12   
19გამაგლუტამილტრანსფერაზაGGT15   
20ტუტე ფოსფატაზა ALP22   
21ალფა ამილაზა, α AMYLASSE20   
22პანკრეასის ამილაზა P AMYLASSE22   
23ლიპაზაLipase22   
24მიკროალბუმინის  განსაზღვრა შარდში MAU20   
25რკინაIRON22   
26კრეატინფოსფოკინაზაCPK22   
27გლუკოზაGlucose11   
28გლუკოზა (1 საათის შემდეგ )Glucose (after 1 hour)11   
29გლუკოზა (2 საათის შემდეგ )Glucose (after 2 hour)11   
30საერთო ქოლესტერინი T.CHOL11   
31მაღალი სიმკვრივის ლიპოპროტეინების ქოლესტერინი HDL-C15   
32დაბალი სიმკვრივის ლიპოპროტეინების ქოლესტერინი LDL-C15   
33ტრიგლიცერიდებიTG12   
34ათეროგენობის ინდექსი AI15   
35კრეატინინი შრატშიCREA (serum)12   
36კრეატინინი შარდშიCREA (urine)12   
37შარდმჟავა შრატში UA (serum)12   
38შარდმჟავა შარდშიUA (urine)12   
39შარდოვანა შრატშიUREA (serum)12   
40შარდოვანა შარდშიUREA (urine)12   
41ნარჩენი აზოტი სისხლში 12   
42შარდოვანას აზოტი UREA BUN12   
43საერთო ცილა T.PROT12   
44პირდაპირი ბილირუბინი D.BIL12   
45საერთო ბილირუბინი T.BIL12   
46ალბუმინი ALB12   
47კალიუმიKa18   
48ნატრიუმიNa18   
49კალციუმიCa12   
50მაგნიუმიMg12   
51ფოსფორიPHOS12   
52ლაქტატდეჰიდროგენაზაLDH32   
53იონიზირებული კალციუმი 53   
       
კოდიCodeსპეციფიური ცილებიSpecific ProteinsფასიGEL   
54C – რეაქტიული ცილა CRP28   
55ანტისტრეპტოლიზინი ASLO28   
56რევმატიული ფაქტორი RF28   
57იმუნოგლობულინი E Ig E32   
58გლიკოზირებული ჰემოგლობინი HbA1c30   
       
კოდიCodeფარისებრი ჯირკვლის გამოკვლევაThiroid FunctionფასიGEL   
59თირეოტროპული ჰორმონი TSH23   
60თავისუფალი თიროქსინი FT423   
61თავისუფალი ტრიიოდთირონინი FT327   
62ანტისხეულები თირეოტროპული ჰორმონის რეცეპტორების მიმართAnti-TSHR75   
63ანტისხეულები თირეოგლობულინის მიმართ Anti Tg30   
64ანტისხეულები თირეოპეროქსიდაზას მიმართ Anti TPO30   
65თირეოგლობულინიThyroglobulin57   
    
კოდიCodeჰორმონებიHormonesფასიGEL   
66ანტი-კარდიოლიპინიAnti-Cardiolipin Ig M50   
67ანტი-კარდიოლიპინიAnti-Cardiolipin Ig G50   
68ინსულინიInsulin32   
69HOMA ინდექსიHOMA ir42   
70C-პეპტიდი C-peptide32   
71პროლაქტინიPRL32   
72ფერიტინიFerritin32   
73კორტიზოლი Cortisol32   
74ესტრადიოლიESTRADIOL32   
75მალუთეინიზირებელი ჰორმონი LH32   
76ფოლიკულომასტიმულირებელი ჰორმონი FSH32   
77ანტიმიულერული ჰორმონი AMH120   
78პროგესტერონი Progesteron32   
7917-OH პროგესტერონი 17-OH Progesteron32   
80თავისუფალი ტესტოსტერონი Free Test.32   
81ტესტოსტერონიTEST.32   
82დეჰიდროეპიანდო DHEA-s32   
83ტროპონინი IREOPONIN I47   
84Bტიპის ნატრიურეზული პეპტიდი NT-proBNP55   
85ქორიონული გონადოტროპინი beta-HCG37   
86ესტრიოლიESTRIOLE  FR.32   
87კალციტონინიCalcitonin57   
88ანტინუკლეარული ანტისხეულები ANA58   
89პროკალციტონინიProcalcitonin80   
90პარათჰორმონი PTH80   
       
კოდიCodeვიტამინების განსაზღვრაVitaminesფასიGEL   
91ვიტამინი B12B1265   
92ფოლიუმის მჟავა ვიტამინი ბ9B965   
931,25-OH- იტამინი D31,25-OH – Vitamin D365   
   
 ინფექციური დაავადებებიInfectious DiseasesფასიGEL   
94ციტომეგალოვირუსიCMV IgM32   
95ციტომეგალოვირუსიCMV IgG32   
96მარტივი ჰერპესის ვირუსი HSV1/2 IgM32   
97მარტივი ჰერპესის ვირუსი HSV ½ IgG32   
98ტოქსოპლაზმაTOXOPLAZMA IgM32   
99ტოქსოპლაზმაTOXOPLAZMA Ig G32   
100ქლამიდია Chlamydia Traxomatis Ig A32   
101ეპშტეინ-ბარის ვირუსი  EBV IgM40   
102ჰელიკობაქტერია პილორი Helicobacteria Pylori30   
103C ჰეპატიტის ვირუსის საწინააღმდეგო საერთო ანტისხ(რაოდენობრივი)Anti-HCV50   
104 B ჰეპატიტის ვირუსის ზედაპირული ანტიგენი (რაოდენობრივი)HbsAg

50   
       
კოდიCodeსიმსივნური მარკერებიTumor MarkersფასიGEL   
105ალფაფეტოპროტეინი AFP37   
106კანცერო-ემბრიონალური ანტიგენი CEA37   
107საკვერცხის კიბოს მარკერი CA-12537   
108ძუძუს კიბოს მარკერი CA-15-337   
109კოლორექტული კიბოს მარკერი CA-19.937   
110პროსტატსპეციფიური ანტიგენი PSA TOTAL32   
    
კოდიCodeლიპიდური პროფილიLipids  ProfilფასიGEL   
111საერთო ქოლესტერინიT.CHOL42   
112 მაღალი სიმკვრივის ლიპოპროტეინების ქოლესტერინიHDL-CHOL   
113დაბალი სიმკვრივის ლიპოპროტეინების ქოლესტერინიLDL-CHOL   
114ტრიგლიცერიდებიTG   
115ათეროგენობის ინდექსიIA   
    
კოდიCodeღვიძლის ფუნქციური სინჯებიLiver Funvtion ProfilფასიGEL   
116ალანინამინოტრანსფერაზაALT/GPT42   
117ასპარტატამინოტრანსფერაზაAST/GOT   
118გამაგლუტამილტრანსფერაზაGGT   
119საერთო ბილირუბინიT.BIL   
120პირდაპირი ბილირუბინიD.BIL   
121საერთო ცილა

T.PROT   
       
    
კოდიCodeთირკმლის ფუნქციური სინჯებიRenal Function ProfilფასიGEL   
122კრეატინინი(სისხლის შრატში)CREA(in serum)42   
123შარდოვანა (სისხლის შრატში)UREA (in serum)   
124ნარჩენი აზოტი(სისხლის შრატში)    
125საერთო ცილა(სისხლის შრატში)T.PROT(in serum)   
126შარდოვანას აზოტი (urea bun)urea bun   
   
კოდიCodeსწრაფი ტესტებიQuick testsფასიGEL   
127C რეაქტიული ცილა (ნახევრად რაოდენობრივი)CRP(semiquantitative)10   
128ანტისტრეპტოლიზინი ანტისტრეპტოლიზინ -O(ნახევრად რაოდენობრივი)ASLO(semiquantitative)10   
129რევმატიული ფაქტორი(ნახევრადრაოდენობრივი)RF(semiquantitative)10   
130B ჰეპატიტის ვირუსის ზედაპირული ანტიგენი (თვისობრივი)HbsAg10   
131C ჰეპატიტის ვირუსის საწინააღმდეგო საერთო ანტისხეულები (თვისობრივი)Anti-HCV10   
132აივ (თვისობრივი)HIV10   
133სიფილისი (თვისობრივი)RPR10   
134B ჰეპატიტი, Cჰეპატიტი, HIV, RPRკომბ.სწრაფი ტესტი60   
     
    
კოდიCodeსხვადასხვა მასალის ბაქტერიოლოგია+ანტიბიოტიკოგრამით)bacteriology+Microbial sensitivity testფასიGEL   
135შარდის ბაქტერიოლოგიური კვლევა 55   
136ნახველის ბაქტერიოლოგიური კვლევა 55   
137საშოს ნაცხის ბაქტერიოლოგიური კვლევა 55   
138ცხვირის ნაცხის ბაქტერიოლოგიური კვლევა 55   
139ხახის ნაცხის ბაქტერიოლოგიური კვლევა 55   
140ჭრილობის ნაცხის ბაქტერიოლოგიური კვლევა 55   
141განავლის ბაქტერიოლოგია 65   
       
კოდიCode         სხვადასხვა მასალის ბაქტერიოსკოპიაფასიGEL   
142სპერმოგრამა 35   
143პროსტატის სეკრეტის გამოკვლევა 30   
144PAP ტესტი 35   
145სხვადასხვა მასალის ციტოლოგია 35   
146Β ჯგუფის სტრეპტოკოკი(ნაცხში) 50   
147Β ჯგუფის სტრეპტოკოკი(ბაქტერიოლოგია) 35   
148ურეაპლაზმა,მიკოპლაზმა 50   
149ურეაპლაზმა  25   
150მიკოპლაზმა 25