ლაბორატორიული სერვისის მაღალ ხარისი ეფუძნება პერსონალის პროფესიონალიზმს და მათ მრავალწლიან გამოცდილებას, ულტრა თანამედროვე აპარატურას და კვლევის უახლეს მეთოდებს.

ლაბორატორია მუდმივად  თვალყურს ადევნებს მსოფლიოში დიაგნოსტიკური მედიცინის მიღწევებს  და ცდილობს ფეხი აუწყოს საერთაშორისო სტანდარტებს და დანერგოს იგი თავის ყოველდღიურ საქმიანობაში .

ჩვენთვის უმთავრესია პაციენტის კმაყოფილების მაღალი დონე და ამის მიღწევაში უდიდესი წვლილი შეაქვს ლაბორატორიის თითოეულ თანამშრომელს .

ლაბორატორიის პროფესიონალთა გუნდი  დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს მუდმივ პროფესიულ ზრდას, განათლებას და მდგრადი სამუშაო გარემოს შენარჩუნებას.

ჩვრნ ვცდილობთ  უზრუნვველვყოთ  საქმიანობა ისე, რომ მომსახურება და პროდუქტები შეესაბამებოდეს მომხმარებლის მოთხოვნებს ,როგორც ფასის ისე ხარისხის მხრივ.