მედიქალ ვორლდის ლაბორატორია ჩვენთან გაკეთებული ანალიზის პასუხებს გამოგიგზავნით იმავე დღეს თქვენს მიერ მითითებულ ელექტრონულ ფოსტაზე .

გარდა იმ შემთხვევბისა თუ თვითონ ანალიზი მისი სპეციფიკიდან გამომდინარე არ მოითხოვს გრძელვადიან კველავს .