აღწერა

ადამიანის პაპილომა ვირუსი (HPV) სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციაა. ადამიანის პაპილომავირუსით ინფიცირდება მხოლოდ ადამიანი. მისი გარცელების უპირატესი გზა დაუცველი სქესობრივი კავშირია, თუმცა ინფიცირება შეიძლება მოხდეს როგორც კანითკანთან კონტაქტით. ასევე დიგიტალურ/ანალური ან დიგიტალურ/ვაგინალური კონტაქტით.
საშვილოსნოს ყელის კიბოს შემთხვევების 99 % გამოწვეულია ადამიანის პაპილომა ვირუსის მაღალი რისკის ქვეთიპებით, არსებობს 200 მდე ქვეტიპი აქედან 14 მაღალი რისკის ქვეტიპს შეუძლია გამოიწვიოს საშვილოსნოს ყელის კიბო. ეს ქვეტიპებია (16,18; 35/58/66; 33/45/51; 52/59/68; 31/39/56)