ჰემატოლოგიაHematologyფასიGEL
სისხლის საერთო ანალიზი CBC18
ედსიESR5
სისხლის საერთო ანალიზი +ედსიCBC+ESR18
სისხლის ჯგუფის და რეზუსფაქტორიBlod Type/Rh18შარდის ანალიზიUrinanalysisფასიGEL
შარდის საერთო ანალიზიUrinanalysis15
შარდის მიკროსკოპული გამოკვლევაUrine Microscopy15
24სთ-იან შარდში ცილის განსაზღვრა
15
24სთ-იან შარდში გლუკოზის განსაზღვრა
15კოაგულაცია CoagulationფასიGEL
სრული კოაგულოგრამაFool Coagulation15
პროთრომბინის ინდექსი,პროთრომბინის დრო,საერთაშორისო ნორმალიზებული თანაფარდობაProfil(PT,INR,PI)30
პროთრომბინის დროPT(sec)
საერთაშორისო ნორმალიზებული თანაფარდობაINR
აქტივირებული პარციალური თრომბოპლასტინის დროAPTT6
თრომბინის დროTT6
ფიბრინოგენის კონცეტრაციაFibrinogen6
D დიმერი D-DIMER25სისხლის ბიოქიმიაBlood ChemistryფასიGEL
ალანინამინოტრანსფერაზა ALT/GTP12
ასპარტატამინოტრანსფერაზაAST/GOT12
გამაგლუტამილტრანსფერაზაGGT15
ტუტე ფოსფატაზა ALP22
ალფა ამილაზა, α AMYLASSE20
პანკრეასის ამილაზა P AMYLASSE22
ლიპაზაLipase22
მიკროალბუმინის განსაზღვრა შარდში MAU20
რკინაIRON22
კრეატინფოსფოკინაზაCPK22
გლუკოზაGlucose11
გლუკოზა (1 საათის შემდეგ )Glucose (after 1 hour)11
გლუკოზა (2 საათის შემდეგ )Glucose (after 2 hour)11
საერთო ქოლესტერინი T.CHOL11
მაღალი სიმკვრივის ლიპოპროტეინების ქოლესტერინი HDL-C15
დაბალი სიმკვრივის ლიპოპროტეინების ქოლესტერინი LDL-C15
ტრიგლიცერიდებიTG12
ათეროგენობის ინდექსი AI15
კრეატინინი შრატშიCREA (serum)12
კრეატინინი შარდშიCREA (urine)12
შარდმჟავა შრატში UA (serum)12
შარდმჟავა შარდშიUA (urine)12
შარდოვანა შრატშიUREA (serum)12
შარდოვანა შარდშიUREA (urine)12
ნარჩენი აზოტი სისხლში
12
შარდოვანას აზოტი UREA BUN12
საერთო ცილა T.PROT12
პირდაპირი ბილირუბინი D.BIL12
საერთო ბილირუბინი T.BIL12
ალბუმინი ALB12
კალიუმიKa18
ნატრიუმიNa18
კალციუმიCa12
მაგნიუმიMg12
ფოსფორიPHOS12
ლაქტატდეჰიდროგენაზაLDH32
იონიზირებული კალციუმი
53სპეციფიური ცილებიSpecific ProteinsფასიGEL
C - რეაქტიული ცილა CRP28
ანტისტრეპტოლიზინი ASLO28
რევმატიული ფაქტორი RF28
იმუნოგლობულინი E Ig E32
გლიკოზირებული ჰემოგლობინი HbA1c30ფარისებრი ჯირკვლის გამოკვლევაThiroid FunctionფასიGEL
თირეოტროპული ჰორმონი TSH23
თავისუფალი თიროქსინი FT423
თავისუფალი ტრიიოდთირონინი FT327
ანტისხეულები თირეოტროპული ჰორმონის რეცეპტორების მიმართAnti-TSHR75
ანტისხეულები თირეოგლობულინის მიმართ Anti Tg30
ანტისხეულები თირეოპეროქსიდაზას მიმართ Anti TPO30
თირეოგლობულინიThyroglobulin57

ჰორმონებიHormonesფასიGEL
ანტი-კარდიოლიპინიAnti-Cardiolipin Ig M50
ანტი-კარდიოლიპინიAnti-Cardiolipin Ig G50
ინსულინიInsulin32
HOMA ინდექსიHOMA ir42
C-პეპტიდი C-peptide32
პროლაქტინიPRL32
ფერიტინიFerritin32
კორტიზოლი Cortisol32
ესტრადიოლიESTRADIOL32
მალუთეინიზირებელი ჰორმონი LH32
ფოლიკულომასტიმულირებელი ჰორმონი FSH32
ანტიმიულერული ჰორმონი AMH120
პროგესტერონი Progesteron32
17-OH პროგესტერონი 17-OH Progesteron32
თავისუფალი ტესტოსტერონი Free Test.32
ტესტოსტერონიTEST.32
დეჰიდროეპიანდო DHEA-s32
ტროპონინი IREOPONIN I47
Bტიპის ნატრიურეზული პეპტიდი NT-proBNP55
ქორიონული გონადოტროპინი beta-HCG37
ესტრიოლიESTRIOLE FR.32
კალციტონინიCalcitonin57
ანტინუკლეარული ანტისხეულები ANA58
პროკალციტონინიProcalcitonin80
პარათჰორმონი PTH80ვიტამინების განსაზღვრაVitaminesფასიGEL
ვიტამინი B12B1265
ფოლიუმის მჟავა ვიტამინი ბ9B965
1,25-OH- იტამინი D31,25-OH - Vitamin D365

ინფექციური დაავადებებიInfectious DiseasesფასიGEL
ციტომეგალოვირუსიCMV IgM32
ციტომეგალოვირუსიCMV IgG32
მარტივი ჰერპესის ვირუსი HSV1/2 IgM32
მარტივი ჰერპესის ვირუსი HSV ½ IgG32
ტოქსოპლაზმაTOXOPLAZMA IgM32
ტოქსოპლაზმაTOXOPLAZMA Ig G32
ქლამიდია Chlamydia Traxomatis Ig A32
ეპშტეინ-ბარის ვირუსი EBV IgM40
ჰელიკობაქტერია პილორი Helicobacteria Pylori30
C ჰეპატიტის ვირუსის საწინააღმდეგო საერთო ანტისხ(რაოდენობრივი)Anti-HCV50
B ჰეპატიტის ვირუსის ზედაპირული ანტიგენი (რაოდენობრივი)HbsAg

50სიმსივნური მარკერებიTumor MarkersფასიGEL
ალფაფეტოპროტეინი AFP37
კანცერო-ემბრიონალური ანტიგენი CEA37
საკვერცხის კიბოს მარკერი CA-12537
ძუძუს კიბოს მარკერი CA-15-337
კოლორექტული კიბოს მარკერი CA-19.937
პროსტატსპეციფიური ანტიგენი PSA TOTAL32

ლიპიდური პროფილიLipids ProfilფასიGEL
საერთო ქოლესტერინიT.CHOL42
მაღალი სიმკვრივის ლიპოპროტეინების ქოლესტერინიHDL-CHOL
დაბალი სიმკვრივის ლიპოპროტეინების ქოლესტერინიLDL-CHOL
ტრიგლიცერიდებიTG
ათეროგენობის ინდექსიIA

ღვიძლის ფუნქციური სინჯებიLiver Funvtion ProfilფასიGEL
ალანინამინოტრანსფერაზაALT/GPT42
ასპარტატამინოტრანსფერაზაAST/GOT
გამაგლუტამილტრანსფერაზაGGT
საერთო ბილირუბინიT.BIL
პირდაპირი ბილირუბინიD.BIL
საერთო ცილა

T.PROT
თირკმლის ფუნქციური სინჯებიRenal Function ProfilფასიGEL
კრეატინინი(სისხლის შრატში)CREA(in serum)42
შარდოვანა (სისხლის შრატში)UREA (in serum)
ნარჩენი აზოტი(სისხლის შრატში)
საერთო ცილა(სისხლის შრატში)T.PROT(in serum)
შარდოვანას აზოტი (urea bun)urea bun

სწრაფი ტესტებიQuick testsფასიGEL
C რეაქტიული ცილა (ნახევრად რაოდენობრივი)CRP(semiquantitative)10
ანტისტრეპტოლიƯ#4310;ინი ანტისტრეპტოლიზინ -O(ნახევრად რაოდენობრივი)ASLO(semiquantitative)10
რევმატიული ფაქტორი(ნახევრადრაოდენობრივი)RF(semiquantitative)10
B ჰეპატიტის ვირუსის ზედაპირული ანტიგენი (თვისობრივი)HbsAg10
C ჰეპატიტის ვირუსის საწინააღმდეგო საერთო ანტისხეულები (თვისობრივი)Anti-HCV10
აივ (თვისობრივი)HIV10
სიფილისი (თვისობრივი)RPR10
B ჰეპატიტი, Cჰეპატიტი, HIV, RPRკომბ.სწრაფი ტესტი60

სხვადასხვა მასალის ბაქტერიოლოგია+ანტიბიოტიკოგრამით)bacteriology+Microbial sensitivity testფასიGEL
შარდის ბაქტერიოლოგიური კვლევა
55
ნახველის ბაქტერიოლოგიური კვლევა
55
საშოს ნაცხის ბაქტერიოლოგიური კვლევა
55
ცხვირის ნაცხის ბაქტერიოლოგიური კვლევა
55
ხახის ნაცხის ბაქტერიოლოგიური კვლევა
55
ჭრილობის ნაცხის ბაქტერიოლოგიური კვლევა
55
განავლის ბაქტერიოლოგია
65სხვადასხვა მასალის ბაქტერიოსკოპიაფასიGEL
სპერმოგრამა
35
პროსტატის სეკრეტის გამოკვლევა
30
PAP ტესტი
35
სხვადასხვა მასალის ციტოლოგია
35
Β ჯგუფის სტრეპტოკოკი(ნაცხში)
50
Β ჯგუფის სტრეპტოკოკი(ბაქტერიოლოგია)
35
ურეაპლაზმა,მიკოპლაზმა
50
ურეაპლაზმა
25
მიკოპლაზმა
25