ლაბორატორიული სერვისები

მოლეკულური ლაბორატორია

ლაბორატორია გამოძახებით

ჩვენი გუნდი

ტელ:
(+995 322) 180 280

ლაბორატორიის შესახებ

მედიქალ ვორლდის ლაბორატორია – არის გერმანული ხარისხის
სერთიფიცირებული ლაბორატორია რომელიც პაციენტებს სთავაზობს 800-ზე
მეტი სახეობის სამედიცინო გამოკვლევებს დიაგნოსტიკის სემდეგ დარგებში :

 PCR მოლეკულური კვლევა
 ჰემატოლოგია
 ბიოქიმია
 იმუნოლოგია
 ბაქტერიოლოგია
 სეროლოგია
 ციტოლოგია

ლაბორატორია სარგებლობს მსოფლიოში აღიარებული სამედიცინო ბრენდების ავტომატიზირებული და ნახევრად ავტომატიზირებული ანალიზატორებით. მაღალი ხარისხის აღჭურვილობა და მსოფლიო ბრენდების მიერ წარმოებული რეაგენტები ზუსტი შედეგების გარანტიაა.

მულტიპროფილური ლაბორატორია

Cart